Privacyverklaring UNIZO Startersplatform

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van je persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij je persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de ‘AVG’).

De betrokken gegevens worden verwerkt door UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, 0410.337.219. UNIZO wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat UNIZO instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, je je eenvoudig kan wenden tot UNIZO:

UNIZO vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0410.337.219
Tel: 02/212 25 11
Fax: 02/230 93 54
E-mail: privacy@unizo.be

De verwerking van je gegevens

De gegevens die verplicht in te vullen zijn bij de aanmaak van je account, verwerken wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om de toegang tot je ondernemingsplan te beveiligen. Vanuit ons gerechtvaardigd belang om je te informeren over ons relevant startersaanbod, gebruiken wij deze gegevens eveneens om ie daarover in te lichten. Je kan je evenwel steeds verzetten tegen dergelijke informatie via de betrokken mailing zelf, via onze algemene uitschrijfpagina, of via privacy@unizo.be, zonder dat dit enig gevolg heeft voor het gebruik van de tool. Gegevens die niet verplicht in te vullen zijn, verwerken we vanuit ons gerechtvaardigd belang om de het platform zoveel mogelijk af te stemmen op jouw behoeften en dus zo overzichtelijk en efficiënt mogelijk te maken. Je kan deze gegevens ook op elk moment zelf aanpassen of verwijderen. Hou er dan wel rekening mee dat je dan misschien info te zien krijgt die voor jou minder relevant is.

De gegevens die je ingeeft in je ondernemingsplan, worden gevraagd op grond van ons gerechtvaardigd belang om je in staat te stellen jouw ondernemingsplan te personaliseren en met je te communiceren over het gebruik van onze tool (bijvoorbeeld om jou een aanmoedigingsmail te sturen bij langdurige inactiviteit). Deze gegevens over het gebruik van onze tool worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze tool te kunnen verbeteren ook op een anonieme basis geaggregeerd, zodat wij inzicht krijgen in de manier waarop onze tool functioneert. Hetzelfde geldt voor gegevens in verband met het gebruik van de video’s en tools op het platform. Voor deze analyses wordt onder andere beroep gedaan op Google Analytics, Tag Manager en Hubspot. 

De gegevens die je invult in de registratiemodule of bij de opmaak van je ondernemingsplan, worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De tool bevat wel een mogelijkheid om je ondernemingsplan te delen met anderen, en in dat geval ga je uitdrukkelijk akkoord om deze gegevens te delen. Je kan deze toestemming eenvoudig intrekken via de tool zelf (door het plan niet langer te delen), of via privacy@unizo.be

De gegevens die je in het Startersplatform invult over andere personen (leveranciers, partners, concurrenten, vennoot/partner) worden op geen enkele manier doorgegeven aan derde partijen, tenzij jij daar zelf voor kiest door je ondernemingsplan te delen. 

De gegevens die je ingeeft worden bewaard zolang jouw account actief is. Van zodra je je account deactiveert, houden wij jouw gegevens nog een jaar bij, op grond van ons gerechtvaardigd belang om je te informeren over ons startersaanbod. Je kan je hier steeds tegen verzetten door uit te schrijven op de betrokken mailings via de betrokken mailing zelf, via onze algemene uitschrijfpagina, of via privacy@unizo.be.

Je rechten met betrekking tot deze verwerking

Je hebt steeds het recht op inzage in de gegevens die wij over je verwerken, het recht om je gegevens te verbeteren of aan te vullen, het recht op beperking van de verwerking, en het recht om je gegevens over te (laten) dragen aan derden, dit alles binnen de wettelijke grenzen. 
Voor wat betreft de gegevens die optioneel in te vullen zijn, alsook de gegevens die wij bijhouden over het gebruik dat je van onze tool maakt, kan je steeds bezwaar maken tegen deze verwerking. Je kan deze rechten eenvoudig uitoefenen via privacy@unizo.be

Inbreuk in verband met je persoonsgegevens

UNIZO stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op je persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten en vrijheden, zal UNIZO je onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).